Elma van Vliet (EVV Communicatie BV) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Elma van Vliet, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Elma van Vliet verstrekt. Elma van Vliet kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM ELMA VAN VLIET GEGEVENS NODIG HEEFT

Elma van Vliet verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Elma van Vliet uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAART

Elma van Vliet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

Elma van Vliet verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Elma van Vliet worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden mogelijk gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Elma van Vliet gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@elmavanvliet.nl. Elma van Vliet zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. BEVEILIGEN
Elma van Vliet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Elma van Vliet maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Elma van Vliet verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Elma van Vliet op via info@elmavanvliet.nl. www.elmavanvliet.nl is een website van Elma van Vliet.

 

Elma van Vliet is als volgt te bereiken:

  • Vestigingsadres: Nieuwe plantage 28, 2611XJ Delft
  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 27290368
  • Telefoon: 085 303 7828
  • E-mailadres: info@elmavanvliet.nl